check:コロナ禍でも稼働中!海外輸出の代行なら「みかん箱」年間実績5,000件突破の航空輸送サービス

特殊パレット(重量物・オーバーサイズ貨物搭載用)